ul. Warszawska 394, Kiełpin 05-092 Łomianki
  • tel. (22) 751-21-74
  • fax (22) 751-21-73
  • broplast@broplast.com.pl

Promocja

Kontakt
ul. Warszawska 394, Kiełpin 05-092 Łomianki

tel. (22) 751-21-74
fax (22) 751-21-73

broplast@broplast.com.pl

KRS0000224794
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy

REGON 010090768
NIP 118-00-23-350

kapitał spółki 904.000,00 zł
Projekt i wykonanie: artsem.pl